Nog maar een keer liefde…

 

Nog maar een keer aandacht schenken aan de liefde in deze rare wereld…

zwanenhartLiefde

Liefde kun je niet verdelen,
in liefde zus en liefde zo.

Zij kent geen rangen en geen standen, zij kent geen level, geen niveau.
Je kunt er niet mee marchanderen,
zij is geen loterij, geen spel.

Je kunt haar niet organiseren,
zij is er niet of is er wel…

Toon Hermans