Jan Al – ALLEN

 


“ALLEN”

Het “Allen” boekje bestaat uit een collectie jeugdverhalen over de kinderen Al. Deze bijzondere anekdotes en vaak grappige gebeurtenissen kwamen voor in het mooie gezin Al. 

De boektitel is bewust gekozen voor tweeërlei uitleg.

Alleen in de privésfeer uitgegeven!